ปัจจุบันนี้โลจิสติกก้าวหน้าไปมาก การส่งสินค้าโดยรถทัวร์ ทำให้สามารถส่งพัสดุได้ภายใน1วัน

//ปัจจุบันนี้โลจิสติกก้าวหน้าไปมาก การส่งสินค้าโดยรถทัวร์ ทำให้สามารถส่งพัสดุได้ภายใน1วัน

ค้นหาการเดินทางของท่าน ค้นหาเที่ยวรถ จองตั๋วรถทัวร์ หรือ ส่งพัสดุไปกับรถทัวร์วันเดียวถึง คลิกส่งพัสดุวันเดียวถึง

สามารถฝากส่งพัสดุ ได้ที่ จุดจำหน่ายตั๋ว ของบริษัทรถทัวร์ต่าง ที่สำนักงาน หรือ ภายใน บขส. … ควรจ่าหน้าหีบห่อ ถึงผู้รับให้ชัดเจน และใช้ตัวอักษรตัวโต ประกอบด้วย จุดลงพัสดุ ชื่อ … 20 กล่อง ให้แจ้งลูกค้าว่าส่งไปครั้งเดียวอาจไปไม่หมด ต้องทยอยส่งไป อาจใช้เวลา 2-3 วัน  …
www.จองตั๋วรถทัวร์.com/packing.html
… ซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละวัน เป็นจุดรวมรถทัวร์ที่จะวิ่งไปยังสายเหนือ สายอีสาน สายภาค กลาง … ในการเดินทาง และควรมาถึงสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ ก่อนเวลารถออกจริงประมาณ 1 ชั่วโมงจะดีที่สุด … ท่านไม่ควรที่จะนั่งรถแท็กซี่เพียงอย่างเดียวเพราะการเดินทางในกรุงเทพ  …
www.จองตั๋วรถทัวร์.com/morchit-map.php
ข้อแนะนำในการเดินทางไปยังสายใต้ใหม่ ท่านควรเดินทางไปให้ถึงก่อนรถออก ประมาณ 30 – 1 ชั่วโมง เพราะสายใต้ใหม่มีขนาดกว้าง และท่านจะได้มีเวลาเตรียมตัวในการเดินทาง …
www.จองตั๋วรถทัวร์.com/saitai-map.php

บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์

26-07-2016

          บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ด่วนทั่วไทย  ส่งเย็นถึงเช้ารับได้ในวันเดียว  บริการด้วยใจ  ดูแลห่วงใยถึงมือผู้รับปลายทางด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย  พัสดุของท่าน 1 ชิ้นส่งได้ไม่ต้องรอรวมปริมาณไปกับรถโดยสารและรถรับส่งพัสดุภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มีสถานีเดินรถ บขส. ทั่วประเทศ  เปิดบริการตั้งแต่เวลา  04.30 น. – 22.30 น.  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่เพื่อดูราคาและการให้บริการ และดาวน์โหลด

ค่าบริการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์

รายการ/ประเภทพัสดุ ขนาดและราคา (เริ่มต้น) บาท
เล็ก กลาง ใหญ่
กล่องโฟม 100 150 200
ถุงผ้า (กระสอบข้าว) 200 250
กล่องดอกไม้ 150 200 250
ถุง (กระสอบปุ๋ย) 150
ซองเอกสาร 100
กล่องกระดาษพัสดุ 100 150 200
ถังแกลลอน 100 150 200
ของใช้เบ็ดเตล็ด 100 150 200
ถังไฟเบอร์ 100 200 300
อะไฟล่/อุปกรณ์ 150 200 300
ทุกรายการ/ชิ้น  น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม
หมายเหตุ
• ขนาดเล็ก  โดยประมาณไม่เกิน  กว้าง/สูง = 6.5 นิ้ว  ยาว 9 นิ้ว
• ขนาดกลาง  โดยประมาณไม่เกิน  กว้าง/สูง = 11 นิ้ว  ยาว 14 นิ้ว
• ขนาดใหญ่  โดยประมาณไม่เกิน  กว้าง/สูง = 16 นิ้ว  ยาว 17 นิ้ว
• ถ้าเป็นของมีน้ำหนักชั่งเป็นกิโลกรัม  กิโลกรัมละ  5  บาท
ขั้นตอนการส่งพัสดุภัณฑ์
1. กรอกใบฝากส่งพัสดุภัณฑ์  ระบุที่อยู่ผู้รับและผู้ส่ง  หมายเลขบัตรประชาชน  หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับและผู้ส่ง
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุภัณฑ์เพื่อป้องกันสิ่งของผิดกฎหมายหรือยาเสพติด
3. ชำระเงินค่าฝากพัสดุภัณฑ์  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ในใบกำกับพัสดุภัณฑ์และนำใบกำกับพัสดุภัณฑ์ติดที่กล่องพัสดุภัณฑ์
4. ลูกค้าเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อตรวจสอบ
ขั้นตอนการรับพัสดุภัณฑ์
1. เดินทางมารับพัสดุภัณฑ์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า (ขาเข้า)
2. แจ้งขอรับพัสดุภัณฑ์กับเจ้าหน้าที่โดยระบุจังหวัด, จำนวนชิ้น, ชื่อ-นามสกุลผู้รับ
3. กรอกรายละเอียดการรับในใบรับพัสดุภัณฑ์จากปลายทางพร้อมทั้งแสดงบัตรประชาชนให้พนักงานตรวจสอบก่อนรับพัสดุภัณฑ์
4. เซ็นชื่อรับพัสดุภัณฑ์
เงื่อนไขการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์
• บริษัทฯ จะรับผิดชอบชดใช้กรณีพัสดุภัณฑ์เสียหายหรือสูญหาย  วงเงินไม่เกิน  1,000  บาท
• ไม่รับฝากสิ่งของผิดกฎหมาย  น้ำมันเชื้อเพลิง  วัตถุอันตรายหรือสัตว์  (ยกเว้นปลาสวยงาม)
• ภาชนะที่ใส่น้ำแข็ง  กรุณาสวมทับด้วยถุงพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง
• สิ่งของที่อาจเกิดการแตก  หัก  เสียหายง่าย  ให้บรรจุภายในหีบห่อที่ป้องกันการกระแทกได้
• เมื่อฝากพัสดุภัณฑ์แล้ว  กรุณาให้ผู้รับปลายทางติดต่อรับพัสดุภัณฑ์ภายใน  7  วัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากส่งพัสดุภัณฑ์  ดังนี้
• สารเคมีที่เป็นพิษทุกชนิด
• สารเสพติดและสารตั้งต้นทุกชนิด
• วัตถุไวไฟทุกชนิด
• สิ่งของผิดกฎหมาย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการส่งพัสดุภัณฑ์
• หมอชิต 2  ส่งของออกต่างจังหวัด  โทร.  02-5378480
• หมอชิต 2  รับของเข้ามาจากต่างจังหวัด  โทร.  02-5378732
• สายใต้ (ถนนบรมราชชนนี)  โทร.  02-4224413
• สถานีเดินรถรังสิต  โทร.  02-9012673
• Call Center 1490 เรียก บขส.
• www.transport.co.th
ภาคเหนือ  ตั้งแต่  นครสวรรค์  ถึงทุกจังหวัด  ยกเว้น  แม่ฮ่องสอน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งแต่  สระบุรี  ถึงทุกจังหวัด
ภาคตะวันออก  ถึง  ตราด
ภาคใต้  ตั้งแต่  เพชรบุรี  ถึงทุกจังหวัด
ภาคใต้ (ส่งของที่หมอชิต 2)  ตั้งแต่  เพชรบุรี  ถึง  ปัตตานี  ยกเว้น  ระนอง, พังงา, นราธิวาส
[Locker] The locker [id=15000] doesn't exist or the default lockers were deleted.
By | 2018-03-14T06:58:01+00:00 พฤศจิกายน 24th, 2017|ข่าวสารจากแอดมินประมง|
error: Content is protected !!