#พยอม สีนะวัฒน์ , วันคล้ายวันเกิด 109 ปี พยอม สีนะวัฒน์ นางพยอม สีนะวัฒน์ ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานช่างและศิลปะงานผ้าในภาคอีสานมาเป็นเวลาอันยาวนาน

//#พยอม สีนะวัฒน์ , วันคล้ายวันเกิด 109 ปี พยอม สีนะวัฒน์ นางพยอม สีนะวัฒน์ ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานช่างและศิลปะงานผ้าในภาคอีสานมาเป็นเวลาอันยาวนาน


เครดิต 

Doodle Special Logos

พยอม สีนะวัฒน์
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พยอม สีนะวัฒน์
Phayom.jpg
ชื่อเกิด พยอม สีนะวัฒน์
เกิด 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2452
จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย
เสียชีวิต 25 ตุลาคม พ.ศ. 2551 (99 ปี)
โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร
อาชีพ ศิลปินแห่งชาติ ครู เกษตรกร
ศิลปินแห่งชาติ
พ.ศ. 2530 – สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะงานผ้า)
นางพยอม สีนะวัฒน์ (3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2452 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2551) ชาวจังหวัดศรีสะเกษ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะงานผ้า) ปี พ.ศ. 2530

คุณยายพยอม สีนะวัฒน์ ได้สร้างสรรค์ศิลปะการทอผ้าในภาคอีสาน โดยมีฝีมือเป็นเลิศในด้านการทอผ้ายก และผลิตผ้ามัดหมี่ เป็นผู้ริเริ่มทอผ้ามัดหมี่ด้วยการประยุกต์ลวดลายพื้นบ้านโบราณ และย้อมให้มีสีสดใสทันสมัย ลายผ้าขิด ได้แก่ ลายดอกไม้ ลายน้ำไหล ลายนกยูง ลายเรขาคณิต นอกจากนี้ยังมีลายผ้าไหม ได้แก่ ลายเทพนม ลายสร้อยพระศอ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายดอกจัน ลายดอกพิกุล โดยได้นำมากทอไว้ในผืนเดียวกัน

คณยายพยอม ได้รับการฝึกฝนงานด้านผ้าไหมกับมารดาที่จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งการควบเส้นไหม ฟอก ย้อม และทอ หลังสมรสได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด และได้ศึกษางานผ้าเพิ่มเติมจากครอบครัวสามี จนสามารถผลิตผลงานที่หลากหลาย อาทิ ผ้าไหมขาวเม็ดพริกไทย ผ้ามัดหมี่ ผ้าหางกระรอก และทอผ้ายกดอกไหมด้วยดิ้นเงินและทองเป็นผู้ริเริ่มทอผ้ายกไหมผืนใหญ่ให้มีลวดลาย และความงดงามด้วยศิลปะงานผ้า อาทิ ลายน้ำไหล ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ จนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด และสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศ และได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2530 ซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลายครั้งที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าที่เป็นผลงานของนางพยอม

นางพยอม สีนะวัฒน์สิ้นใจอย่างสงบด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมอายุ 99 ปี 8 เดือน มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ณ ศาลา 9/2 วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งศพของนางพยอม สีนะวัฒน์ อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ 5 วัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ในการพระราชทานเพลิงศพ นางพยอม สีนะวัฒน์ อีกด้วย

รางวัล[แก้]
พ.ศ. 2522 รางวัลที่ 2 กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าไหมไทย
พ.ศ. 2522 รางวัลที่ 1 กระทรวงอุตสาหกรรมและคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าไหมไทย
พ.ศ. 2524 รางวัลที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2524 ชนะเลิศการประกวดผ้ายกไหม
พ.ศ. 2530 รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
คำประกาศเกียรติคุณ[แก้]
นางพยอม สีนะวัฒน์ ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานช่างและศิลปะงานผ้าในภาคอีสานมาเป็นเวลาอันยาวนานถึง 60 ปี มีความเป็นเลิศในด้านการทอผ้ายกและการทำผ้ามัดหมี่ เป็นผู้ที่สามารถนำเอาลวดลายแบบประเพณีของอีสาน มาปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน และสามารถรักษาแบบอย่างของเดิมไว้ได้ เป็นผู้ที่ยืนหยัดทวนกระแสการทำงานแบบปริมาณของอุตสาหกรรม โดยการยึดมั่นการทำงานแบบประเพณีอย่างปรับตัวพอสมควร ได้นำเอาวัสดุแบบใหม่เข้ามาผสมกับวัสดุดั้งเดิมจนเป็นผลสำเร็จ สร้างสรรค์ผลงานด้วยคุณภาพและคุณค่ามากกว่าปริมาณ จนเป็นที่ยกย่องของวงการศิลปะงานผ้าทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ที่สืบต่อและอนุรักษ์ศิลปะงานผ้าแบบประเพณีที่อุทิศตน สร้างสรรค์งานช่างที่มีความเป็นศิลปะ อย่างประณีตและสวยงามดีเด่นเป็นพิเศษ มีความรู้และเชี่ยวชาญในงานสาขาของตนเป็นอย่างยิ่งมีผลงานแสดงและได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ได้เผยแพร่ผลงานและความรู้แก่อนุชนรุ่นหลังที่สนใจในศิลปะงานผ้า ทั้งที่ต้องการศึกษาและต้องการฝึกฝนเพื่ออาชีพ รวมทั้งให้บริการแก่สถาบันการศึกษาที่ทำการค้นคว้าวิจัยงานช่างและศิลปะงานผ้า

ในด้านการดำรงชีวิต นางพยอม สีนะวัฒน์ เป็นผู้อุทิศตนให้แก่ส่วนรวม มีชีวิตที่เรียบง่าย มีจริยธรรม และคุณธรรม สามารถเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังได้ทั้งในเรื่องการทำงาน และการดำรงชีวิตที่ดีงาม ถึงแม้ว่าท่านจะมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังคงสร้างสรรค์ผลงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง จากการอุทิศตนและการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าเป็นเวลาอันยาวนาน การให้บริการแก่สังคม และการดำรงชีวิตที่ดีงาม

นางพยอม สีนะวัฒน์ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะงานผ้า) ประจำปีพุทธศักราช 2530

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]
หออัครศิลปิน
ศิลปินแห่งชาติ
[ซ่อน] ด พ ก
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
วิจิตรศิลป์
จิตรกรรม
กมล ทัศนาญชลี เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ จักรพันธุ์ โปษยกฤต เฉลิม นาคีรักษ์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ช่วง มูลพินิจ ชวลิต เสริมปรุงสุข ดำรง วงศ์อุปราช ธงชัย รักปทุม ทวี นันทขว้าง ทวี รัชนีกร ถวัลย์ ดัชนี ดำรง วงศ์อุปราช ปัญญา วิจินธนสาร ประกิต บัวบุศย์ ประเทือง เอมเจริญ ประยูร อุลุชาฎะ ประสงค์ ปัทมานุช ปรีชา เถาทอง พิชัย นิรันต์ เฟื้อ หริพิทักษ์ สนิท ดิษฐพันธุ์ สวัสดิ์ ตันติสุข สันต์ สารากรบริรักษ์ โหมด ว่องสวัสดิ์ อิทธิพล ตั้งโฉลก อารี สุทธิพันธุ์ ลาวัณย์ อุปอินทร์ สมศักดิ์​ เชาวน์ธาดาพงศ์​
ประติมากรรม
คำหมา แสงงาม เข็มรัตน์ กองสุข ชลูด นิ่มเสมอ ชำเรือง วิเชียรเขตต์ ชิต เหรียญประชา นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน พิมาน มูลประมุข ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ วิชัย สิทธิรัตน์ อินสนธิ์ วงศ์สาม ศราวุธ​ ดวงจำปา​ เสวต เทศน์ธรรม
ภาพพิมพ์
เดชา วราชุน ประหยัด พงษ์ดำ มานิตย์ ภู่อารีย์
ศิลปะงานผ้า
พยอม สีนะวัฒน์
การทอผ้า
แสงดา บัณสิทธิ์ คำสอน สระทอง
เครื่องถม
เห้ง โสภาพงศ์
ศิลปะภาพถ่าย
จิตต์ จงมั่นคง พูน เกษจำรัส ไพบูลย์ มุสิกโปดก ยรรยง โอฬาระชิน วรนันท์ ชัชวาลทิพากร เดโช บูรณบรรพต
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
สมชาย​ แก้วทอง​
ออกแบบแฟชั่น
วิโชค มุกดามณี
ประยุกต์ศิลป์
สถาปัตยกรรม
กฤษฎา โรจนกร ธีรพล นิยม หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี เมธา บุนนาค ประเวศ ลิมปรังษี ภิญโญ สุวรรณคีรี ฤทัย ใจจงรัก สมภพ ภิรมย์ อาวุธ เงินชูกลิ่น สิน​ พงษ์หาญยุทธ​
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา จุลทัศน์ กิติบุตร นิธิ สถาปิตานนท์ สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา องอาจ สาตรพันธุ์
สถาปัตยกรรมไทย
ประดิษฐ์ ยุวพุกกะ เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี วนิดา พึ่งสุนทร เสนอ นิลเดช
สถาปัตยกรรมภายในมัณฑนศิลป์
จรูญ อังศวานนท์
ออกแบบอุตสาหกรรม
สมถวิล อุรัสยะนันทน์ เสริมศักดิ์ นาคบัว
ออกแบบผังเมือง
นิจ หิญชีระนันท์
ภูมิสถาปัตยกรรม
เดชา บุญค้ำ
ประณีตศิลป์
ประนอม ทาแปง เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ทองร่วง เอมโอษฐ เนื่อง แฝงสีคำ บุญช่วย หิรัญวิทย์
แม่แบบ:ศิลปินแห่งชาติ : ทัศนศิลป์ ● ศิลปะการแสดง ● วรรณศิลป์
Crystal Clear app Login Manager.png บทความเกี่ยวกับชีวประวัตินี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่มข้อมูล
หมวดหมู่: ผ้าไทยบุคคลจากจังหวัดศรีสะเกษศิลปินแห่งชาติบุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2452บุคคลที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2551บทความเกี่ยวกับ ชีวประวัติ ที่ยังไม่สมบูรณ์
รายการเลือกการนำทาง
ไม่ได้ล็อกอินพูดคุยเรื่องที่เขียนสร้างบัญชีล็อกอินบทความอภิปรายเนื้อหาแก้ไขประวัติค้นหา

ค้นหา วิกิพีเดีย
ไป
หน้าหลัก
ถามคำถาม
บทความคัดสรร
บทความคุณภาพ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
สุ่มบทความ
มีส่วนร่วม
เกี่ยวกับวิกิพีเดีย
ศาลาประชาคม
ปรับปรุงล่าสุด
ติดต่อวิกิพีเดีย
บริจาคให้วิกิพีเดีย
วิธีใช้
เครื่องมือ
หน้าที่ลิงก์มา
การปรับปรุงที่เกี่ยวโยง
อัปโหลดไฟล์
หน้าพิเศษ
ลิงก์ถาวร
สารสนเทศหน้า
สิ่งนี้ใน วิกิสนเทศ
อ้างอิงบทความนี้
พิมพ์/ส่งออก
สร้างหนังสือ
ดาวน์โหลดเป็น PDF
รุ่นพร้อมพิมพ์
ภาษา
เพิ่มลิงก์ข้ามภาษา
หน้านี้แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 00:26 น.
อนุญาตให้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน และอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดูรายละเอียดที่ ข้อกำหนดการใช้งาน
Wikipedia® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของมูลนิธิวิกิมีเดีย องค์กรไม่แสวงผลกำไร

เครดิต ข้อมูลจากวิกิ คลิก 

By | 2018-02-03T02:06:17+00:00 กุมภาพันธ์ 3rd, 2018|ข่าวสารจากแอดมินประมง|
error: Content is protected !!