มีนา โชติคำ นักวิชาการท่านนึง ไปเสนอโครงการ สุดล้ำ พาคนไทยไปสู่การเรียนรู้ ในศตวรรษที่21

ทุกคนมีความฝัน พื้นที่สำหรับคนมีฝันทางธุรกิจ
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index) หรือ HDI คือดัชนีที่บ่งบอกถึงการพัฒนาใน ๓ ด้านได้แก่ ด้านสุขภาพ (วัดจาก Life Expectancy หรืออายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากร) ด้านการศึกษา (วัดจาก Adult Literacy rate หรืออัตราการอ่านออกเขียนได้ และ การเข้าชั้นเรียนโดยเฉลี่ย) ด้านเศรษฐกิจ (วัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ GDP

ผมมีผู้สนับสนุน1คนแล้ว 5555555555

ผมเป็นคน 90S ขอคัดค้าน กระเพรานอกรีด ใส่ถั่วฝักยาวกับข้าวโพดอ่อนครับ

ทวงคืนผัดกระเพรา90S ผัดกระเพราที่ใส่ถั่วฝักยาว และ ข้าวโพดอ่อน มันไม่คลาสสิค

แชร์แคมเปญรณรงค์นี้

(Visited 14 times, 1 visits today)