อีก5ปี คนที่เกษียณจะเยอะมาก แล้วเราจะไม่เตียมการหา passive income ไว้ในปี2020เหรอ?อีก5ปีให้มันทำเงินให้เราสิ

จำแนกปัญญาได้9รูปแบบดังนี้
อีก5ปีคนวัยเกษียณจะมีมากขึ้น แต่พวกเขาสะสมปัญญาเอาไว้จำแนกได้9แบบดังนี้

1.ปัญญาด้านภาษา (เอาไปเล่าเรื่องหาเงินได้ แบบ อ.ยอด)

2.ปัญญาด้านตรรกและคณิตย์ศาสตร์
(เป็นที่ปรึกษาได้ เป็นโค้ชจากสิีงงานที่เคยทำ)

3.ปัญญาด้านมิตืสัมพันธ์(ขายรูปภาพในแอพได้)

4.ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (ช่างซ่อมเครื่องจักร และ สอนกีฬา เพราะรู้ลึกถึงกลไกของกล้ามเนื้อและกลไกของเครื่องจักร สอนคนอื่นได้)

5.ปัญญาด้านดนตรี (ยังไงก็เป็นนักวิจารณ์ดนตรีได้ ยังมีคนติดตามอยู่กลุ่มใหญ่)

6.ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์(เป็นเหล้าปั่น บอสให้กับรุ่นเด็กๆ คอยมองคนมีฝีมือด้วยประสบการณ์)

7.ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (นักบวช นายตัวเอง ผันตัวมาเป็นนักเขียน นักปรัชญา นักจิตวิทยา แล้วเขียนลงอินเตอร์เน็ต)

8.ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา ทำอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ฟาร์มพอเพียง หรือ ท่องเที่ยวไปทั่วโลก นำเค้าไปเที่ยว ออกแนวไกด์เถื่อนหน่อยๆ5555)

9.ปัญญาด้านการดำรงอยู่ (คอยเป็นที่ปรึกษา ให้ข้อคืด การใช้ชีวิต ข้อผิดพลาดที่ผ่านมาสอนรุ่นต่อไป
เป็นผู้นำทางความคิด พวกนี้จะออกแนวyoutuber แต่แน่นอนหว่าเพราะอายุมากกว่าประสบการณ์ล้นกว่า)

เอ้าลงมือทำเลยลวกเพ่อีก5ปีคุณๆก็จะไปเป็น ส.ว กันหมดแล้ว555

ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
แชร์

passive income,ปัญญาทั้ง9แบบ,สามารถหาเงินได้ในยุค2025,เตรียมการสร้างpassive income,อยู่บ้านก็สร้างรายได้ได้,เครื่องมือประกอบอาชีพ