โทรเลย089938548

แอนมีโปรเค้าจะรู้ระยะเวลาการผลิตช่วงไหนช่วงไหน

โทรช่าง0926792710

รับผลิตกระชังปลาแบบนี้ ให้กับเอกชนและหน่วยงานราชการ

จำนวนมาก เราจัดเวลาให้ทันใช้ทุกองค์กร