ผู้รีวิวอุปกรณ์อาชีพจากยุค90S

ถึงปัจจุบันยุคขายอาหารผ่านแอพ

ในปี2021 ช่องทางอาชีพ

แอดมินประมง, C.C.M.S