ในอดีตเรารู้จกแค่ I.Q
IQ (Intelligence Quotient) ความฉลาดทางสติปัญญา
 หรือการวัดระดับเชาวน์ปัญญา เป็นการวัดความสามารถในการคิด

การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจดจำ การคำนวณ การเปรียบเทียบ และการใช้เหตุผล

แล้วเราก็ใช้มันมาเป้นร้อยปีและ

เราก็เลย คิด ดัชนีชี้วัดตัว นั้นตัวนี้ เพิ่มมาอีก เช่น
EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถในการรับรู้
เข้าใจอารมณ์ของตนเองและอารมณ์ของผู้อื่น

แล้ว พอศึกษาธรรม เราก็วัดได้อีก
MQ (Moral Quotient) ความฉลาดทางศีลธรรมและจริยธรรม
หมายถึงการมีความประพฤติที่ดี รู้จักผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม

ถ้าเราบอกเราเก่งอะไรวะ? อ่อ เล่นเก่ง
PQ (Play Quotient) ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น
เกิดจากความเชื่อที่ว่า การเล่นจะมีส่วนช่วยพัฒนาความสามารถของเด็กได้ในหลายด้าน
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

เจ้านั้นบอก อะไรก็ไม่ได้เก่งซักด้านนึงเลยอ่ะ แต่
CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์
มีความคิด มีจินตนาการ หรือมีแนวคิดใหม่ๆ ในรูปแบบต่างๆ

บางคนเก่งแทบหมดเลยแต่ขาดตัวนี้ ก็ร่วงได้อีก
AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดในการแก้ปัญหา หมายถึง
ความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัวเพื่อเผชิญปัญหาได้ดี

บางคนเก่งทุกอย่างเลย แต่ต้องอยู่คนเดียว
SQ (Social Quotient) ความฉลาดทางสังคม
คือ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ใครไม่เก่งด้านนี้
ก็เป็นดาราตามกล้องในโซเชี่ยลซะงั้น….

แต่ปัจจุบัน เราไม่ได้วัดเด็กในขบวนการวัดระดับการเรียนรู้แบบธรรมดา 

อย่าตีค่าของเด็กๆว่า เอ๋อ แก่ว รู้จักแค่ ศัพท์ใหม่ๆแล้วเด็ก ออทิสติกบ้าง เด็ก อัลเลิตบ้าง
เด็กเป็น โรคอยู่ไม่สุกบ้าง อะไรต่ออะไร คนเป็นครูต้องคิดใหม่ว่า เด็กอาจจะฉลาดทางด้าน D.Q

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กมี D.Q สูง?

DQ (Digital Quotient) ความฉลาดทางดิจิทัล
กลุ่มของความสามารถทางสังคม อารมณ์ และการรับรู้
ที่จะทำให้คนคนหนึ่งสามารถเผชิญกับความท้าทายบนเส้นทางของชีวิตในยุคดิจิทัล

Digital intelligence is the sum of social, emotional, and cognitive abilities that enable individuals to face the challenges and adapt to the demands of life in the digital world.An emerging intelligence fostered by human interaction with Information Technology, it has been suggested that recognition of this intelligence will expand the scope of teaching and learning in the 21st century and all aspects of one’s personal and professional lives.

แปลได้คร่าวๆว่า

เอาทั้งหมดนั่นแหล่ะมาประมวลผล แล้วเฉลี่ยค่าออกมา ว่าเค้าเข้าใจแพลตฟอร์มแค่ไหน?
ไม่ใช่ว่า เก่งทั้งหมด คิดเลขเก่ง ภาษาเก่ง เข้ากะคนอื่นได้ ศิลปะเยี่ยม แต่ ไม่เข้าใจ
ในเรื่องของ ดิจิตอลเลย พอเจอปัญหาในชีวิตประจำวัน ที่เกี่ยวข้องกับ device item ต่างๆ
โปรแกรม แอพต่างๆ การแก้ปุ่มนั้นปุ่มนี้ การเข้าร่วมเป็น user ของ แอพนั้นแอพนี้
การเข้าร่วมกลุ่มเพื่อจะตีป้อม หรือ เข้าแคลนต่างๆ ไม่มีเลย พอเผชิญปัญหา
เกี่ยวกับเทคโนโลยี ก็แก้ไขอะไรไม่เป็นเลย แบบนั้น
ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของชีวิตในโลกดิจิทัล

และ จะต้องเผชิญโลกดิจิตอลด้วยตนเอง หาก ไม่มีพ่อแม่ ผู้ปกครองแล้ว
พวกเขาจะเอาตัวรอดได้ และ รู้ช่องทางทุกอย่าง ทุกแง่มุม ชีวิต ส่วนตัว อาชีพ
รัฐบาลรู้ดีว่า เด็กรุ่นใหม่ต้องเผชิญปัญหาอะไรบ้าง?
เพระเค้าถือข้อมูล ระดับ protocol (ที่องค์กรอื่นไม่มี) เค้าประมวลผลแล้วว่า
เด็กรุ่นใหม่ต้อง คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี ไม่ให้ใครมายืมมือหลอกใช้เราได้
เล่นเอาเทคโนโลยีจะมาใช้เราน่ะรึ เค้าจะแก้ปัญหาเอาเวลาไปหาเงินแต่เด็กๆเลย
เอามาประยุก์ต์ใช้ ช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยที่บ้าน เอาการปรับตัวนั้นเป็นเงินเป็นทองให้ที่บ้าน

หมายถึง D.Q เด็กพวกนี้ คิดจะใช้เทคโนโลยี หาเงินให้กับครอบครัว

จึงพบเห็นเด็กบางคนออกมาวิ่ง ไรเดอร์ นั่นก็เพราะ D.Q ของเค้าทำงานอยู่ในระดับหนึ่ง
รู้จักใช้ ดิจิตอลให้เป็นประโยชน์ ไม่เสียเวลา เริ่มทำเงินได้แต่เด็ก ทั้งที่ยังเรียนอยู่ก็มี
บางคนก็ไม่เสียการเรียน เรียกว่า เอามาใช้ในเชิงธุรกิจและแบบนั้น

แล้วการเข้าไปพบเห็นช่องโหว่ของระบบล่ะ?

อันนั้นก็ถือว่ามี D.Qสูง แต่ M.Q ต่ำ พวกนั้นใช้D.Q ไปในทางที่มิชอบ กฎหมายก็เลยต้องมีบทลงโทษ
ใน ศตวรรษที่21 AI มีบทบาท ในการสอดส่องดูแลคนที่มี D.Qสูงเหล่านั้นอยู่แล้ว แต่เราต้องมี M.Qด้วย
จึงมีกลุ่มคน ที่เป็น white hat คนพวกนี้ จะมี D.Q และ M.Q ที่ใกล้เคียงกันในระดับสูงทั้งคู่

รวมๆแล้ว สรุปได้ว่า

ความฉลาดทางดิจิทัลในบทความนี้อ้างถึงความฉลาดรูปแบบใหม่ในฐานะความสามารถของมนุษย์
ที่ผสมผสานความรู้วิธีการรู้และความสามารถในการโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมหรือชุมชน

และสังเกตุสิ เด็กรุ่นใหม่จะคุยกันแนวๆนี้

ไอ้พวกชอบจอดในที่คนพิการ พวกนี้ …….

ดูขับรถสิ รุ่นนี้ยืน1เลยนะ เป็นผมผมขายทิ้งแล้ว……

จะเอาโต๊ะมาวางกั๊กได้ไงป้า โห่ป้า มายืนจองที่จอดรถแบบนี้เลย?

จอดทับเส้นนี่เฮ้ย ทำไมไม่จอดหลังเส้นวะ….

โหย ควันอะไรจะดำขนาดนั้น พวกนี้รู้ไหม โลกเราท้องฟ้าทะลุแล้วนะ

ไอ้พวกล่าสัตว์ มันทำลายวงจรสัตว์ป่า พวกนี้ต้องเอาทัวรืลง

และยังมีอีกทุกสังคมเลยแม้แต่สังคมของการเมือง
ซึ่งเราจะไม่กล่าวถึง เราจะกล่าวถึงแค่ว่า คนที่มี D.Qสูง เค้าจะอ่านเกมส์ออกว่า
เราควรหาข้อมูลเพิ่ม และ ไม่เชื่อข้อมูลทุกด้านอย่างง่ายๆ พวกเค้าเลยไม่เชื่อแค่เฟสหรือgoogle

เพราะคนที่มี D.Q สูงๆพวกนี้จะ

ชุดความสามารถทางเทคนิคความรู้ความเข้าใจอภิปัญญา
และอารมณ์และสังคมที่มีพื้นฐานมาจากคุณค่าทางศีลธรรมสากล
และช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถเผชิญกับความท้าทาย
และใช้ประโยชน์จากโอกาสได้ของชีวิตดิจิทัล

เค้าทำอะไรเป็นคนพวกนี้ถึงเรียกว่าฉลาดทาง D.Q

แทนที่จะถูกกำหนดให้เป็นรูปแบบของปัญญาที่ยอมรับกันทั่วไป DQ
 สามารถเข้าใจได้มากขึ้นตามทฤษฎีพหุปัญญาโดยการ์ดเนอร์ มันอาจคล้ายกับ
“ อภิ - ปัญญา - ซึ่งประกอบด้วยความฉลาดหลายองค์ประกอบ

การที่จะมี D.Qที่สูงนั้น ต้องผ่าน3ระดับนี้

ระดับ 1 - ความเป็นพลเมืองดิจิทัล: 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม
ระดับ 2 - Digital Creativity: 
ความสามารถในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศดิจิทัลและสร้างความรู้เทคโนโลยีและเนื้อหาใหม่
 ๆ เพื่อเปลี่ยนความคิดให้เป็นจริง
ระดับ 3 - ความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัล:
 ความสามารถในการแก้ปัญหาความท้าทายระดับโลกและเพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ 
ในเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการขับเคลื่อนผู้ประกอบการงานการเติบโตและผลกระทบ

ใช่เราพูดถึงค่านิยมแบบเนยรักษ์โลก

ด้วยเหตุนี้จึงมีความสามารถทางดิจิทัล 24 รายการซึ่งประกอบด้วยความรู้ทักษะทัศนคติและค่านิยมต่างๆ

พวกเค้าจะกระทำทันที โดยไม่เกรงใจใครแล้ว เค้าจะพูดสวนทันทีในเรื่องเหล่านี้

พวกเขาคือตัวตนพลเมืองดิจิทัล, การจัดการเวลาหน้าจอ, การจัดการรอยเท้าดิจิทัล,
 การจัดการการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์, การเอาใจใส่ดิจิทัล, การจัดการความเป็นส่วนตัว,
 การคิดเชิงวิพากษ์, การจัดการความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์

ครูต้องทำอะไรบ้าง?2021

มีการเสนอว่าผู้เรียนที่อายุน้อยจำเป็นต้องมีความสามารถเหล่านี้มีรากฐานมาจากค่านิยมทางศีลธรรมสากลเพื่อที่จะเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี
ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจเลือกอย่างมีข้อมูล
ประสิทธิภาพของกรอบความเป็นพลเมืองดิจิทัลของ DQ
 ได้รับการวิจัยและพัฒนาผ่านการพัฒนาของ DQworld.net
 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนและประเมินเด็ก ๆ 
เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลลักษณะทางศีลธรรมและการคิดเชิงวิพากษ์
และได้รับรางวัลจากยูเนสโกสองรางวัล
ในขณะที่ DQ อาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ที่ว่ามันไม่ได้เป็นความชาญฉลาด
 แต่อย่างใดกรอบงาน DQ ‘สะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่ที่สามารถอ้างได้อย่างน่าเชื่อถือ
เพื่อค้นหาการสะท้อนของพวกเขาในหลักสูตรของโรงเรียน’ 
ซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับชีวิตในปัจจุบันและอนาคต

ในอนาคตAIสามารถวัดD.Qของมนุษย์ได้ล่ะสิ?

เรียกว่า AI รู้จักเรา มากกว่าตัวเราเสียอีก บางครั้ง มันก็ดักฟังมือถือของคุณตลอดเวลา
และ AI มีหน้าที่ ทำให้โลกดีขึ้น ดังนั้น ถ้ามันจะดักฟังแล้วโลกดีขึ้น AI ก็จะทำ
เพราะถูกโปรแกรมาว่า “ทำให้โลกดีขึ้น”
อนาคต ทุกคนที่ต้องทำงานในอุตสาหกรรมจะต้อง ใช้ D.Qเป็นดัชนีชี้วัดโดยปริยายไม่ใช่I.Q อีกต่อไป

 DQ ได้รับการใช้อย่างแพร่หลายโดยองค์กรต่างๆจากอุตสาหกรรมมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มีวัน D.Q day ด้วยนะ

ในความพยายามที่จะประสานความพยายามทั่วโลกในการกำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับ
 DQ วันแรกของ DQ ได้เปิดตัวในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดย DQ Institute และ IEEE SA 
จากข้อมูลของ Dr Yuhyun Park การกำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับความฉลาดทางดิจิทัลคือเพื่อ
ให้แน่ใจว่าทุกคนทั่วโลกเริ่มจากลูก ๆ ของเรามีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเติบโตในยุคดิจิทัลนี้
IEEE SA กล่าวเสริมว่า ตัวชี้วัดทั่วไปสำหรับการทำความเข้าใจกับความท้าทายที่มีอยู่อย่างครอบคลุม
และครอบคลุมมากขึ้นซึ่งความพยายามในการส่งเสริมทักษะดิจิทัลเผชิญอยู่และภาษากลางเป็นพื้นฐาน
ในการสร้างความมั่นใจว่าความพยายามในการรู้ดิจิทัลและความสามารถในการทำงานได้รับการประสานกันทั่วโลก
และก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ยุ่งแล้วเกิดมาไม่เคยได้ยิน D.Q อะไรเนี่ย?

ดังนั้น หนังสือเช่น เลี้ยงลูกยังไงให้ ไม่จับมือถือ ทำยังไงให้ไปเล่นแบบ โดยาง เป่ากบ นางเงือกน้อย
อะไรแบบนั้น มันกลายเป็นไปทำให้ D.Qของเด็กเหล่านั้น ด้อยลงไปอย่างน่าเสียดาย

จึงเกิดขบวนการแบ่งzone คนต่างๆด้วย GEN (generation) โดย #DQEveryChild

คนGEN X จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ มากกว่า GEN B หรือ คนรุ่นพ่อแม่ของGEN X
พวกGEN Y บางคนอายุ35 ก็ยังเป็น GEN Y ไม่ใช่ GEN x พวก 90S
พวกเค้าบางคนกำลังเทิร์นโปรเป็นหัวหน้างานในองค์กร และ กำลังจะ
เข้ามาแทน GEN X ซึ่งปัจจุบันคือ ผู้บริหารระดับสูงไปแล้ว แทบทุกองค์กรทั่วโลก
และ GEN x จะเข้าใจ GEN Y มากว่าทุก GEN เพราะเขาเติบโตมาจาก อนาล็อก
พวกเขาเป็นผู้กำหนดสิ่งต่างๆให้ GEN Y ในแพลตฟอร์มต่างๆ
ก่อนที่จะ ส่งมอบระบบต่างๆให้กับ GEN Y ในอนาคตอันใกล้ แล้วเค้าก็จะ ไปใช้ชีวิตแบบโลว์ไลฟ์
ต่อไป แทบจะทุกองค์กรแหล่ะ ไม่เว้นแต่ ทหาร ตำรวจ GEN X ที่ทันใช้ แพลตฟอร์มเป็น และมี D.Q
สูงกว่ารุ่นเดียวกัน(เพราะอนาคตจะเป็นยุคดิจิตอลถาวร) ก็จะสามารถใช้ชีวิตแบบมี passive income ได้อย่างไม่จำกัด..

#DQEveryChild ก็เข้าถึงหลายประเทศเช่นเกาหลีผ่านการสนับสนุนของ UNICEF
ไนจีเรียผ่าน World Economic Forum ตุรกีผ่าน Turkcell
สิงคโปร์ผ่านกระทรวงศึกษาธิการและ Singtel, 
เม็กซิโกผ่าน กระทรวงศึกษาธิการ อินเดีย
และอื่น ๆ ในปี 2019 

แล้วแอดมินประมงมาบอกอะไรเนี่ย?

ผมไม่ได้มาบอกอะไรอ่ะ ผมมาบอกแค่ว่า D.Q มันสำคัญยังไง แค่นั้นแหล่ะ
คุณก็ไปคิดต่อเอาน่ะครับ ว่า คุณวางอะไรไว้ให้ตนเองรึยัง?
รึคุณคิดว่า เงินเดือนตอนนี้มันเพียงพอ ที่จะใช้อย่างสบายๆแล้วล่ะ?
อีก10-15ปี เมื่อคุณแก่ลง การใช้เทคโนโลยีมาทดแทนคน จะส่งผลกระทบกับคุณโดยตรง
แน่ๆแล้ว ว่าวันนี้คุณยังเพลิดเพลินไปกับรายได้ แต่ในอนาคตอันใกล้ หากไม่ทำอะไรเตรียมไว้
มันจะไม่ทันแล้ว เพราะเด็กรุ่นใหม่ ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็กดมือถือกันเป็นเลย อัตโนมัติ
และ ถ้าเราไม่เข้าสู่ ออนไลน์ อีกไม่เกิน5ปี ธุรกิจทั้งหมดจะเข้าสู่ออนไลน์ และนั่นคือ คำพูดของ
บิลเกตุ (เมื่อ5ปีที่แล้ว) มันคือปัจจุบัน2021แล้วครับ ผมไม่ออกมาพูดได้ไง เพื่อนร่วมรุ่นผมลำบากดิ
ถึงเวลานั้น พวกเค้าไม่มีธุรกิจอะไรก็แย่สิ ผมก็เลยค้นหาข้อมูลมารับใช้ ให้พวกคุณทำเตรียมไว้ได้เลย

แล้วจะไปทำอะไรอ่ะ?

ก็เห็นไหมล่ะ มีไรเดอร์วิ่งทั่วบ้านทั่วเมือง ร้านส้มตำหน้าปากซอย บางร้านไรเดอร์มารอเพียบเลย
ที่บอกว่า คนรวยจะรวยยิ่งขึ้น คนจนจะจนลง นั่นเพราะพวกเขา มีD.Q สูงกว่านั่นเอง
ทีนี้เข้าใจรึยัง? ว่าทำไมผมถึงพูดถึง D.Q ตั้งแต่ปี 2020 ก็เพราะมันเข้าถึงข้อมูลไงครับ
ผมถึงกล้าพูดว่า  ให้ทำร้านอาหารขนมเครื่องดื่มขายผ่าน แอพส่งอาหาร ตั้งแต่วันนี้ไงครับ
มันฉีก กฎ SEO ทั้งหมด ที่เรียนมาทุกมหาลัย ที่เรียนการตลาดกันมา4ปี ปีนี้ชัดเจนสุด
ว่า การตลาด ไม่ใช่แค่ แชร์ แล้วก็ พึ่งโค้ช พึ่ง อินฟูเอ็นเซ้นท์ เพียงอย่างเดียว
มันต้องใช้ใจสาดแสงเพื่อนำทาง ปีนี้ 2020 ผมพูดถึงปีหน้า 2021 คุณควรจะ
ดำเนินธุรกิจ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ในอีกไม่กี่ปี กลุ่ม GEN X จะกลายเป็น ผู้สูงวัย
(ปัจจุบันมันก็เริ่มและ) ถึงเวลานั้น บทความที่ผมเขียนอยู่นี้ คุณจะย้อนกลับมาอ่านมัน ในปี 2025

และถึงเวลานั้นจริงๆเราควรจะ?

เราก็ควรจะพึ่งพาตนเองอ่ะดิครับ จะไปพึ่งโค้ชที่ไหนล่ะ? โค้ชยังแย่เลย คนรู้ทันหมดแล้ว 2022
แล้วโค้ชจะทำไรดีล่ะ? โค้ชก็ทำอาหารขนมเครื่องดื่ม ที่ผมแนะนำไงครับ จะไปทำอะไรแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับ
CQ (Creativity Quotient) ของคุณแล้วแหล่ะ 

ไปและนะ ไปหาข้อมูลต่อ ……
อ่อแล้ว SEO อ่ะ เลิกพูดถึงได้แล้วนะ มันเอาไว้ใช้เมื่อ10ปีก่อนโน่นอ่ะครับ ตอนนี้ 2020 มันต้องพูดเรื่อง D.Qแล้ว
ไม่มีมหาลัยไหนสอนหรอกครับ  มันจะเกิดขึ้นด้วยประสปการณ์เอง การตลาดนอกตำรา
มันใช้ได้ผลมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว ทุกสิ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากประสปการณ์และการเรียนรู้
หากไม่ปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิตอล ไม่ช้าหลายๆอาชีพก็จะจบสิ้นไป เหมือนที่เคยเกิดกับ kodak และ อื่นๆ
มันหายไปตามยุคสมัย ทุกๆการเปลี่ยนแปลง จะมีผู้ได้รับประโยชน์ และ มีผู้เสียผลประโยชน์เป็นปกติ

ดังนั้น ผมขอให้ทุกคน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่9  เศรษฐกิจพอเพียงมันคือ ของจริงๆที่คุณควรจะ
เรียนรู้และศึกษา มิเช่นนั้นแล้ว อีก 10-15 ปี คุณจะพบว่า มีแต่แนวทางนี้เท่านั้นที่รอด… ไปและ เด๋วมาใหม่ 

 

D.Q เป็นดัชนีสำคัญในอนาคต

D.Q ควรรู้ในปี 2021 คลิกที่นี่

คนในยุค4.0วัดด้วย D.Q

คลิกเพื่อเข้าสู่การทดสอบ

D.Qคืออะไร?,dq,DQ,ความฉลาดทางดิจิทัล,Digital Intelligence Quotient ,กลุ่มของความสามารถทางสังคม,กลุ่มของความสามารถทางอารมณ์,การรับรู้