เตาสเต็กส์แก๊ส4รุ่น(มีพนักพิงหลัง)

#เตาสเต็กส์ที่เป็นแก๊ส