เฝือกไม้ไผ่กว้าง1เมตรยาว2เมตร(แคร่ไม้ไผ่)

เฝือกไม้ไผ่กว้าง1เมตรยาว2เมตร(แคร่ไม้ไผ่)