ไผ่ลู่ลม อุปนิสัยของเว็บมาสเตอร์ผู้มาก่อนกาล

ปล่อยพายุให้มันผ่านไป,จะเก่งยังไงอย่าเอาตัวไปขวางทางแรงลม,ฉันขอเป็นดั่งไม้ไผ่,ฉันไม่เป็นหรอกไม้ใหญ่,ฉันแข็งแรงไม่เหมือนใคร,คือสัจจธรรมส่องนำทางชีวิตให้พ้นภัย