ตู้อบแห้งจุดสัมผัสอาหารสแตนเลสfood grade(เตาอบลมร้อน)(ดรายฟรีซ)(5-7วัน)

อบทุเรียนทอด,อบทุเรียน,อบแคปหมู,อบกล้วยตาก,อบเนื้อแดดเดียว,อบลำใย,อบพริก,อบข้าวเกรียบ,อบผลไม้แห้ง,เตาอบแห้ง,ตู้อบแห้ง,เตาอบลมร้อน,ตู้อบลมร้อน

ตู้อบลมร้อนจุดสัมผัสอาหารสแตนเลสfood grade(เตาอบแห้งตระแกรงรู)(ดรายฟรีซ)(5-7วัน)

ตู้อบลมร้อนจุดสัมผัสอาหารสแตนเลสfood grade(เตาอบแห้งตระแกรงรู)(ดรายฟรีซ)(5-7วัน)