เครื่องนวดแป้งข้อมือเสือ(นวดแป้งแบบถังสี่เหลี่ยม)

เครื่องนวดแป้งแบบถังmade in thailand