ไม่ใช่แค่อาหารหากมีเครื่องนวดแป้ง2แขนเพียงตัวเดียวสามารถมีรายได้ขายขนมผ่านแอพส่งอาหารสบายๆในปี2021