เรียนและงาน

สะท้อนสังคมทั้งยุค90Sและปัจจุบัน ยิ่งเป็นอย่างนั้นแหล่ะ อะไรจะสู้ สร้างอาชีพด้วยตนเองได้ล่ะ
อาชีพของเราเอง หาเงินเอง [..คลิกอ่านเพิ่มเติม.]