เพลงอินโดในปัจจุบัน2021พัฒนาไปมากจาก90S

  ชีวิตความเป็นอยู่ รูปแบบ lifestyle จากทั่วโลก คลิกได้แค่ปลายนิ้ว และอยู่ในมือถือของทุกคน เพลงจึงมีอิทธิพลมากในปัจจุบัน  ทำให้เกิดการหลากหลาย [..คลิกอ่านเพิ่มเติม.]