วิธีเซ็ตติ้งคอนโทรลของเตาไอติมผัดโดยแอดมินประมง

โทร 089-9395848 แอนประมง คนเดิม     เครื่องจะผลิตใหม่ อัดน้ำยาใหม่ งานสแตน้ลสสวยงาม ปุ่มดิจิตอลคอนโทรล [..click..กดที่นี่!!!.]