#อุปกรณ์ประกอปอาชีพ

เริ่มต้น รีวิวเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบอาชีพตัวแรก ในปี 2000 คือ เตาอบแก๊ส สมัยนั้นไม่มีอินเตอร์เน็ต มีGPRS มือถือไม่มีจอกระจก [..click..กดที่นี่!!!.]